English (United States)Nederlands (Nederland)

DNN diensten en websites

Menu: Contact » Privacy

Privacy Statement

40FINGERS  u.a.
Roermondsplein 33
6811 JN Arnhem
The Netherlands

Intro
Dit privacy statement gaat over de persoonsgegevens die door 40FINGERS  worden verwerkt. Het gaat dus niet over de persoonsgegevens die door klanten van 40FINGERS op de servers van 40FINGERS worden verwerkt.

De persoonsgegevens die 40FINGERS verwerkt

Klantgegevens
Persoonsgegevens voor de door ons aangeboden diensten, nodig voor onze administratie en bedrijfsvoering.


Server Logfiles Websites.
Deze worden bij bezoek van onze websites opgeslagen in log files en bevatten eventueel uw IP-adres. Deze zijn nodig voor analyse ter verbetering van de stabiliteit en veiligheid van onze websites.

Formulieren op onze websites
Indien er een formulier op een van onze websites wordt ingevuld, worden de ingevulde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen.
Wij ervoor dat we uitsluitend om gegevens vragen die noodzakelijk zijn voor het doel van formulier.
Wij gaan er vanuit dat een gebruiker begrijpt dat hij door een formulier te verzenden, daarmee de ingevulde gegevens naar ons verstuurd voor verwerking.
De verwerking van de door een bezoeker ingevulde persoonsgegevens gebeurt uitsluitend binnen 40FINGERS. Deze gegevens worden intern via de email verstuurd en kunnen in bepaalde gevallen ook in het CMS op onze servers worden opgeslagen.

Aanmelden bij een website van 40FINGERS
Bij sommige van onze websites kunt u zich aanmelden voor toegang tot extra diensten of afgeschermde informatie.
Op dat moment worden er persoonsgegevens van u in de database van de desbetreffende website opgeslagen.
U kunt als u inlogt op de website deze gegevens zelf beheren, wijzigen, kopiëren en/of verwijderen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze data veilig is, maar u bent wel zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig en uniek wachtwoord.

Analyse gebruik websites
Wij gebruiken op de meeste websites Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. Dit gebeurt zo veel mogelijk anoniem. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Verstrekking persoonsgegeven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is voor onze financiële administratie (accountant), daar juridisch toe worden verplicht of om aangifte te doen van strafbare feiten.

Bewaartermijn
Klantgegevens worden in onze administratie gedurende de wettelijke bewaartermijn (van de belastingdienst) bewaard ook na beëindiging van eventuele contracten.
De Logfiles op onze servers worden gedurende 6 maanden bewaard.
Bij aanmelding op en van onze websites, worden uw gegevens bewaard tot u uw account opheft. U kunt ons ook altijd via de e-mail vragen een account te verwijderen, dit kan echter alleen met het in het account vermeldde emailadres.

Servers
Onze websites worden gehost op servers in Nederland en vallen onder Nederlandse jurisdictie

Gebruik van cookies

Functioneel
Er worden op onze sites cookies gebruikt die nodig zijn voor het functioneren van de website (DNN CMS).

Tracking Cookies
Daarnaast wordt op sommige sites gebruik gemaakt van Google Analytics. IP-adressen worden hierbij geanonimiseerd.

Cookies niet accepteren
Als anonieme bezoeker van onze websites kunt u er voor kiezen deze cookies niet accepteren via de instellingen in uw browser.
Als geregistreerde gebruiker op een van onze websites heeft u die mogelijkheid niet, omdat uw login wordt bewaard d.m.v. een cookie.


Inzage of wijziging
Indien u inzage wil of correcties heeft op door ons vastgelegde persoonsgegevens, dan kunt u ons dit per email doorgeven aan info@40fingers.net

Data-portabiliteit
Data-portabiliteit voor 40FINGERS  niet echt van toepassing maar als u de bij ons opgeslagen persoonsgegevens wil inzien kunt u die uiteraard altijd opvragen.
 

Klachten
Indien u persoonsgegevens gewijzigd wil hebben of als u vragen heeft over of problemen met de manier waarop 40FINGERS uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan a.u.b. contact met ons op.
Mochten we hier samen niet uitkomen dn heeft u uiteraard het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens